CHOKER

Weight 3.46 gm , 3.33 gm kg
Purity 916Gold